6 ugers jobrettet uddannelse

Tag 6 ugers jobrettet uddannelse!

Hvis du går ledig, har du mulighed for at få 6 ugers jobrettet uddannelse. Før du kan få adgang til de 6 ugers jobrettet uddannelse, er der dog nogle krav, der skal være opfyldt. Først og fremmest skal du være ledig og have ret til dagpenge. Dernæst skal du enten være ufaglært, være faglægt eller have både en erhvervsfaglig og en kort videregående uddannelse. Hvis du opfylder disse kriterier, har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Dette firma tilbyder forskellige slags 6 ugers jobrettet uddannelse, hvilket eksempelvis kan være inden for transport, IT eller det grønne. Du kan her læse mere om de forskellige former for 6 ugers jobrettet uddannelse, som firmaet udbyder.

Bliv lastbilschaffør!

Med firmaet kan du også bliv lastbilschauffør. De uddanner dig nemlig til at bliv lastbilchauffør, idet du kan tage et kørekort C og et hængerkort gennem firmaet, hvilket er det, der kræves for at bliv lastbilchauffør. Hvis du har lyst til at blive lastbilchauffør, kan du læse meget mere om, hvordan du kan bliv lastbilchauffør her.