CLP-forordning

Advarselsskilte til CLP-forordning

CLP-forordning står for ’classification, labelling and packaging of chemicals’. Denne CLP-forordning trådte i kraft i januar 2009, og med den følger et lovmæssigt krav om, at man skal klassificere, mærke og pakke kemikalier korrekt og med de rigtige symboler. Her peger CLP-forordning på GHS-symboler, der er en række advarselssymboler, der eksempelvis betyder giftig/død, eksplosionsfare, brandfare, brandnærende og så videre. Med disse GHS-symboler sørger man får at opnå den bedst tænkelige sikkerhed, når man arbejder med farlige genstande, og på samme tid sørger man også for at overholde CLP-forordningen. Du kan læse mere om CLP-forordning her og bestille GHS-symboler. Der kan også være andre former for advarselsskilte, der er relevante at have på en arbejdsplads. Dette kan eksempelvis være advarselsskilte, som viderebringer information om mulige faremomenter og andre risikable situationer. Her er de klassiske trekantede advarselsskilte med sort symbol på en gul baggrund et rigtig godt værktøj, som sørger for at optimere sikkerheden. Du kan bestille advarselsskilte her.